Toimintakertomus 2016

posted in: Ajankohtaista | 0

TOIMINTAKERTOMUS 2016

”Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.”  Psalmi 118:23

Sarka-Versojen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi pitkän uinumisen jälkeen oli todella vireän toiminnan aikaa. Matkalla oli haasteitakin, mutta Taivaan Isä antoi selvästi viisautta ja monenlaista apua, ja lähetti juuri oikeaan aikaan ihmisiä tekemään erilaisia tehtäviä. Saimme huomata, että meidät isot ja pienemmät partiolaiset ja perheenjäsenet on varustettu monenlaisin lahjoin ja taidoin, joilla voimme kukin palvella partiotyössä. Ihan tavalliset jalat ja ihan tavalliset kädet tarttuivat tänäkin toimintavuonna toimeen Taivaan Isän työtovereina ja saivat yhteistuumin paljon hyvää aikaan.

Vuosi 2016 oli monenlaisen verkostoitumisen ja yhteistyön aikaa. Taustayhteisömme, Seinäjoen vapaaseurakunnan, kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja meitä tuettiin ja kannustettiin monin tavoin. Haluamme antaa vilpittömän kiitoksemme seurakunnan johdolle ja seurakuntalaisille kaikesta tuesta ja rohkaisusta.

Sarka-Versot tekivät vuoden aikana yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa: Seinäjoen Seurakunnan kanssa toimittiin yhteisvastuukeräyksen parissa ja helmikuun partiomessu Lakeuden Ristissä aloitti yhteistyön Seinäjoella toimivien muiden lippukuntien, Tasangon Talvikkien ja Lakeuden Erä-Partion kanssa. Kevätkaudella valmisteltiin lippukuntien yhteistyönä sudenpentujen partiotaitokilpailuja ja ”Kipinän Hetki 2016” -kisat järjestettiin toukokuussa Tanelinrannan maastossa. Heinäkuussa matkustettiin Seinäjoen alueen partiolaisten kanssa yhteisellä linja-autolla Finnjamboree Roihu 2016 -partioleirille Evolle ja leirillä puolestaan majailtiin Kaiku-leirilippukunnassa muualta päin Suomea tulleiden versopartiolaisten kanssa. Versojen kanssa päästiin verkostoitumaan myös Hiljaisilla Päivillä Sauvossa maaliskuussa sekä Versojen ryhmänohjaajakurssilla Kiponniemessä elokuussa. Partiopiirimme toimintaan osallistuimme kursseilla sekä hoitamalla Sampo-kurssin muonituksen ja osallistumalla Juntu 2016 -partiotaitokilpailujen talkoisiin. Kaiken kaikkiaan vuoden 2016 partiokokemuksien myötä saimme kokea kuuluvamme isompaan joukkoon: versopartiolaisiin, Pohjanmaan Partiolaisiin, Suomen Partiolaisiin sekä suureen kansainväliseen partioliikkeeseen.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan asetettu teema ”Kasvaa ja kehittyä” sekä muut vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat suurimmalta osin mainiosti. Konkreettinen kasvutavoite oli 10 uutta jäsentä ja se ylitettiin kahdella jäsenellä. Myös johtajaresurssia ja uusia aikuisia saatiin mukaan ja toimintaryhmien määrä lisääntyi kahdesta viiteen. Ikäryhmät lisääntyivät neljään: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat, minkä myötä lippukunnan toiminta selvästi rikastui ja monipuolistui. Nykyiseen partio-ohjelmaan tutustuminen lähti hyvään vauhtiin, mutta paljon jäi vielä opeteltavaa. Sen asian totesimme monessa vaiheessa, että valtavasta informaatiotulvasta ja ohjelmamassasta pitää poimia ne elementit ja asiat, mitkä parhaiten palvelevat juuri meidän verso-lippukuntaamme. Kaikki nykyajan avarat painotukset ja tuhannet toimintaohjeet ja ideat eivät meille istu eivätkä mahdu ohjelmaan, eikä tarvitsekaan.

Sarka-Versojen kaikki toimintaryhmät kokoontuivat vuoden aikana pääosin säännöllisesti kahden viikon välein. Monessa ryhmässä peruspartiointi tapahtui partiokolon ohella paljon myös luonnossa. 3-4 tunnin mittaisia päiväretkiä tehtiin eri kokoonpanoilla vuoden aikana 15 ja yöretkiä yhteensä 11. Monet yöretkistä saatiin toteuttaa naapurilippukunnan partiomajalla ja suuri ilonaiheemme on, että myös oman retkipaikkamme, Houskun, kunnostus alkoi ja saimme syyskuussa talkootyönä tehtyä puron yli upean ja tukevan sillan, joka varmasti kestää monien Houskulla kävijöiden askeleita vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan. Edellä mainittujen retkien lisäksi iltarasteille kirjattiin suunnistushaasteen puitteissa 67 Sarka-Versojen osallistumista. Omaa leiriä emme vielä pystyneet järjestämään, mutta saimme kutsun Kauhavan Erä-Versojen vieraaksi yhdeksi yöksi ja Roihulle osallistuttiin 16 hengen voimin, mikä oli ainutlaatuinen kokemus.

Partiolaisten perheitä ja muita partiosta kiinnostuneita kutsuttiin vuoden aikana mukaan neljään lippukunnan perinteiseen tapahtumaan: partiokirkkoon, kevätkauden päätökseen, syyskauden avausretkelle sekä puurojuhlaan. Saimme kokea näissä tapahtumissa iloa ja yhteenkuuluvuutta. Näiden juhlahetkien ohelle aloitettiin myös perhepartion ideointi ja marraskuussa toteutettiin Vapaakirkolla perheiden jouluaskarteluilta, jossa valmistui mm. havukransseja ja oksasydämiä koteihin sekä joulumyyjäisiä varten.

Vuoden 2016 varainhankinta oli todella monipuolista ja tehokasta. Järjestimme Vapaaseurakunnassa 2 kahvitusta, 2 arpajaiset sekä 2 myyjäiset. Kolmannet isot myyjäiset ja arpajaiset järjestettiin Y-talolla ja sen valmisteluihin ja leipomisiin osallistui iso joukko perheitä. Näiden lisäksi lippukunnan väki myi keväällä Kakkutukun tuotteita ja loka-marraskuussa partiolaisten adventtikalentereita. Marraskuussa saimme palvella taustayhteisön järjestämällä sapattiaterialla tarjoilijoina ja joulukuussa jakamalla Seurakuntaviestit koteihin, joista molemmista saimme lippukunnalle pienen korvauksen. Kaiken kaikkiaan olemme olleet hyvin ihmeissämme ja kiitollisia siitä, miten paljon olemme saaneet varainhankintaan apua partiolaisten perheiltä ja sukulaisilta ja kuinka tuottavaa työ on ollut. Näillä varoilla olemme saaneet mm. tukea lippukunnan jäsenten osallistumista kursseille ja tapahtumiin, ja olemme voineet jo hyvissä ajoin etukäteen varautua uuden Vapaakirkon partiokolon sisustus- ja muihin hankintoihin. Varainhankinnan lisäksi saimme Seinäjoen Vapaaseurakunnalta ja Seinäjoen nuorisotoimelta toiminta-avustusta, mikä on ollut todella arvokas tuki lippukunnan työn kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä.

Jumalan valtakunnan työssä, johon tämä partiotyökin kuuluu, on erilaiset lait ja asetukset kuin mitä maailma laatii pitääkseen yhteiskuntaa ja sen taloutta pystyssä. Jumala odottaa vapaaehtoisia, jotka omasta halustaan ja Jumalan kutsusta tarttuvat toimeen. Jumalan siunaus ja johdatus tulee työtä tehdessä. Jokaiselta vaaditaan rohkeutta tehdä päätös, ottaa tai jättää tehtävä, johon juuri minua selvästi kutsutaan. Olemme saaneet joukkoomme uusia, ennestään tuntemattomia ihania ihmisiä ja myös niitä on useita, jotka aikoinaan ovat olleet mukana Sarka-Versojen toiminnassa. Nämä henkilöt ovat ottaneet haasteen rohkeudella vastaan. Ei voi kuin ihmetellä tätä suunnitelmaa, jota me emme ole laatineet, vaan kaikkivaltias Jumala on ollut asialla.

 

Pieninkään kukka Jumalan luonnossa

ei pyydä olemassaoloaan anteeksi,

vaan on täydellinen toisten joukossa.

Niin olet sinäkin!

 

(Toimintakertomus on vahvistettu Sarka-Versojen vuosikokouksessa 8.2.2017.)