TOIMINTASUUNNITELMA 2020

posted in: Ajankohtaista | 0

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
”Niin kauan kuin on toivoa, on elämää.”

Vuonna 2020 Sarka-Versoissa on tavoitteena jatkaa partiotoimintaa teemoilla: toiminta luonnossa, yhteisöllisyys sekä hyvinvointi vapaaehtoistyössä. Ennen vuosikokousta kevätkauden toiminnan haasteeksi on noussut korona-virus, joka on tuonut ylitsepääsemättömän esteen myös partiokokoontumisille koko Suomessa. Etätoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen ja toteuttaminen partiossa on nyt ajankohtaista. Partioihanteiden mukaisesti voimme tehdä hyvän työn ja tarjota yksilöinä ja lippukuntana auttavia käsiä ja jalkoja esimerkiksi kauppa-avun muodossa sitä tarvitseville.

Kunhan toimintakenttä taas avautuu, haluamme olla avoimia vastaanottamaan kaikenikäisiä partiolaisia joukkoomme, ja tämän mahdollistamiseksi tarvitsemme uusia johtajaresursseja pitkään vastuutehtävissä olleiden nuorten lähtiessä opiskelemaan tai armeijaan. Perhepartiotoiminnan kehittäminen voisi olla väylä uusille aikuisille sisään lippukunnan työhön ja tähän etsimme tekijöitä ja mukaansa tempaavaa toimintamallia. Ensisijaisen tärkeänä lasten ja nuorten partiotoiminnassa näemme hyvät toimintaedellytykset sekä innostuneet ja vastuulliset johtajat. Partiokolo ja Valkean konferenssikeskus laajemminkin palvelee hyvin ryhmien säännöllisiä kokoontumisia ja sen lisäksi Seinäjoen alueelta ja lähiympäristöstä löytyy paljon upeita luontokohteita ryhmien päivä- ja yöretkeilyyn. Pyrimme tukemaan johtajatehtävissä toimivia nuoria aikuisen johtajan tuella sekä kehittämään johtajahuoltoa, joka vastaisi johtajiston tarpeisiin ja toiveisiin.

Kannustamme ryhmiä aktiiviseen retkeilyyn sekä osallistumaan Pohjanmaan Partiolaisten, Suomen partiolaisten ja Versojen valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoria ja aikuisia kannustetaan osallistumaan monipuolisesti partiokursseille ja tässä tuetaan myös taloudellisesti osallistumisen mahdollistamiseksi. Osallistuminen ja verkostoituminen laajempaan partiokenttään luo innostusta ja tuo sitoutuneita tekijöitä paikalliseen partiotoimintaan.

Perinteitä jatketaan eli talviyöretki, kevätkauden päätös ja syyskauden aloitus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Perinteitä myös koetellaan muuttamalla partiokirkon ajankohtaa tukemaan paremmin syksyn uusia tulokkaita. Loppuvuoden partiokirkko liittää uudet partiolaiset nopeammin joukkoon, kun jokainen saa ensimmäistä partiolupausta antaessaan oman huivin kaulaansa. Perheiden joulunalusaikaa sen sijaan rauhoitetaan jättämällä puurojuhla tänä vuonna väliin. Kokeillaan tänä vuonna näin, ja muokataan perinteitä tarvittaessa taas ensi vuonna näiden uusien kokemusten valossa. Iloiten pyrimme jatkossakin olemaan mukana yhteistyössä seinäjokisten partiolippukuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Varainhankintaa tehdään niillä resursseilla, mitä on käytettävissä tärkeän lasten ja nuorten kanssa tehtävän perustyön ohella. Ainakin retki- ja leirivarusteisiin tarvitsemme uutta satsausta edellisten telttojen hajottua viime syksyn luontotapahtuman myrskysäässä.

Yhdymme myös partiotyössä Vapaakirkon vuoden 2020 kesäjuhlaviikon teemalausahdukseen, joka mainitaan toimintasuunnitelman alussa. Toivo on elämän polttoaine: sen valossa katsotaan innolla tulevaisuuteen ja jaksetaan silloinkin, kun joku on työlästä. Raamatun sanoin: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.” (1. Kor 13:13) Toivomme Sarka-Versojen työn versoavan hyvää hedelmää lasten, nuorten, aikuisten ja koko partioperheiden elämään ja tulevaisuuteen, sekä laajemmin ympäristöön, jossa kukin meistä elää ja vaikuttaa.