TOIMINTAKERTOMUS 2021

posted in: Ajankohtaista | 0

SARKA-VERSOT RY / TOIMINTAKERTOMUS 2021

Partiovuosi 2021 jatkettiin suunnilleen samaa rataa kuin edellinenkin. Korona-pandemia toi edelleen rajoituksia kaikkien ikäryhmien toimintaan, epävarmuutta lippukunnan yhteisten tapahtumien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä laajemmin partiolaisia kokoavien tapahtumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen. Partioryhmät kokoontuivat suuren osan vuodesta monipuolisesti päiväretkillä ulkoillen. Ryhmien yöretkiä toteutettiin selvästi tavallista vähemmän ja isompaa leiriä ei poikkeustilanteen edelleen jatkuessa järjestetty. 

Vuoden aikana järjestettiin lippukunnan perinteisistä tapahtumista kevätkauden päätösretki Ruissaaressa sekä puurojuhla Joupiskan esteettömällä reitillä sijaitsevalla sotilaskoti Vuorenkololla. Nämä kokosivat mukavan joukon partiolaisia perheineen. Syksyn uusien tulokkaiden ja ikäryhmästä seuraavaan siirtyneiden partiolaisten lupauksenanto toteutettiin puurojuhlan yhteydessä. Seinäjoen lippukuntien yhteinen itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue muuttui pakkastilanteen vuoksi viime tipalla pienemmäksi seppeleen lasku -tilaisuudeksi Törnävän hautausmaan sankarihaudalla.

Lippukunta järjesti taustayhteisön perhekirkon yhteydessä perinteiseen tapaan arpajaiset ja myyjäiset sekä kahvitustarjoilut. Tämä on koettu tärkeäksi mukana oloksi taustayhteisön väen keskellä. Vuoden uusi tapahtuma oli Vapaakirkon kesäjuhlien yhteydessä toteutettu partiolaisten palvelu- ja varainhankintatempaus. Seinäjoen Vapaakirkon piha-alueelle pystytettiin teltta, jossa myytiin vohveleita ja pehmis-jäätelöä, ja pihanuotiolla grillattiin tarjolle myös makkaraa. Tempauksesta saatiin hyvää palautetta ja kiitosta. Näiden tapahtumien lisäksi varainhankintaa tehtiin myymällä Suomen partiolaisten adventtikalentereita ja eri ikäisten partiolaisten yhteistyöllä taiteilemia katuharjoja.

Partio on yhdessä tekemistä yli ikärajojen, mutta siihen toivottuun normaaliin ei päästy palaamaan vielä tämän vuoden aikana. Voimassa olevien rajoitusten ja suositusten alla emme pystyneet toteuttamaan kaikkia toimintasuunnitelmaamme asetettuja tavoitteita, joten näiden parissa on välttämätöntä jatkaa edelleen. Johtajapula on merkittävä ja sen parissa on työskenneltävä ahkerasti lippukunnan tulevaisuuden varmistamiseksi. Tähän pyrimme vuonna 2021 virittelemällä syksyn aikana aikuispartiotoimintaa sekä kokoamalla lippukunnan pestikuvauksia, jotta saisimme pestit pilkottua pieniin osiin, että tehtäviin olisi mahdollisimman monen helppo tarttua. Jatkamme pestisuunnittelun parissa edelleen. Aikuispartioretket eivät ainakaan toistaiseksi saaneet isosti kannatusta. Sarka-Versoissa toimi vuoden 2021 aikana yhtäaikaisesti neljä toimintaryhmää, joissa on ollut mukana lapsia ja nuoria sudenpennuista samoajiin. Yhteensä 6 vaeltajaikäistä partiolaista toimi ainakin osan vuodesta ryhmänjohtajana ja oli mukana lippukunnan yhteisissä kokoontumisissa. Vaeltajien oma viikkotoiminta on ollut tauolla, koska arkisin ei ole enää osallistujia paikkakunnalla. Etäjohtajuutta on testailtu Lumikkojen samoajaluotsien toimesta, ja se on todettu toimivaksi noin 15-vuotiaiden aktiivisten tyttöjen kanssa. Osa samoajavartion kokoontumisista on toteutettu etänä eri sovelluksilla, osa luotsien paikalla ollessa Seinäjoella ja osa samoajien omatoimisina kokoontumisina kololla tai luonnossa. Myöskin johtajaneuvosto on kokoustanut osittain kasvokkain ja osan kokouksista etänä, mikä on todettu asioiden käsittelyn puolesta toimivaksi järjestelyksi, mutta yhteisöllisyys ja yhteisen partiohengen jakaminen ei etänä toteudu toivotulla tavalla. Toivottavasti saamme taas pian palata “normaaliin” partiotoimintaan ja syttyä liekkiin yhdessä!