• Sarka-Versojen samoaja- ja vaeltajaikäisillä ei tällä hetkellä ole omia kokoontumisia.
  • Yli 16-vuotiaat nuoret osallistuvat lippukunnan yhteisten tapahtumien järjestämiseen omien voimavarojensa ja ajankäytön mahdollisuuksien puitteissa.
  • Lippukunta kannustaa ja tukee myös taloudellisesti nuoria osallistumaan Versopartiolaisten, Pohjanmaan Partiolaisten sekä Suomen Partiolaisten järjestämille kursseille sekä muihin partiotapahtumiin.
  • Samoaja/vaeltajatoiminnan historiikki: Syksyllä 2015 perustettiin tarpojavartio Ketut, josta kasvoi aikanaan aktiivisia samoajia ja lopulta myös vaeltajaikäisiä partiolaisia. Vanhimmat tarpojat siirtyivät syksystä 2016 alkaen Samoajiin, ja tämä vartio otti nimekseen Sarka-Versojen perinteisen vaeltajanimen, Nyckelit. Toimintakausina 2016-2018 samoaja-vartiossa oli mukana 4 tyttöä ja 4 poikaa. Syksystä 2018 alkaen mukana on ollut enemmän tai vähemmän kymmenkunta nuorta. Toimintakauden 2019-2020 loppua väritti korona-aika ja etäpartiointi, minkä jälkeen suurin osa nuorista lähti muille paikkakunnille opiskelemaan tai armeijaan.