SARKA-VERSOT RY

Sarka-Versot ry on Seinäjoella toimiva partiolippukunta, joka on perustettu vuonna 1992. Lippukunnan taustayhteisönä toimii Seinäjoen Vapaaseurakunta, jonka uusiin tiloihin, konferenssikeskus Valkeaan, on valmistunut myös uusi partiokolomme. Partiolippukunnan toimintaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset tytöt, pojat, naiset ja miehet eri taustoista.

Versopartio on avoimesti kristillistä partiotoimintaa, johon kuuluu oleellisena osana partioihanne ”etsiä elämän totuutta”. Tämä näkyy ryhmien ohjelmassa ja kaikessa toiminnassa luonnollisella tavalla. Noudatamme Sarka-Versojen toiminnassa muiden partiolippukuntien tavoin Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelmaa (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat).


LIITY MUKAAN SARKA-VERSOIHIN

Lähde mukaan Sarka-Versojen partiotoimintaan! Lippukuntaan voit liittyä tässä osoitteessa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999479 . Kannattaa kuitenkin ensin ottaa yhteyttä lippukuntaan ja varmistaa esimerkiksi se, löytyykö juuri tällä hetkellä lapselle sopivaa ikäkausiryhmää. Kesken toimintakaudenkin voi tulla mukaan!

Jos olet kiinnostunut partiotoiminnasta tai sinulla on kysyttävää lippukuntaamme liittyen, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse partio(at)sarkaversot.fi tai puhelimitse lippukunnanjohtaja Tuomo Ketomäkeen p. 044-2698985 tai tuomo.ketomaki@outlook.com. Apulaislippukunnanjohtaja Terhi Jouppilan tavoitat sähköpostilla osoitteesta t.jouppila@gmail.com.


LYHYT HISTORIIKKI

Sarka-Versojen partiotoiminta oli vuodesta 1992 lähtien pitkään hyvin aktiivista, mutta välillä oli kymmenisen vuotta hiljaiseloa. Pari sitoutunutta partiojohtajaa piti lippukuntaa hengissä osallistumalla mm. valtakunnallisille leireille. Vuosina 2009-2010 Sarka-Versoissa järjestettiin perhepartiotoimintaa isommalla joukolla yhdessä retkeillen.


NYKYTILANNE

Sarka-Versojen uusi elämä alkoi syksyllä 2015, jolloin partiotoiminta käynnistyi kahden ikäryhmän voimin: Sudenpentulauma ”Tulikärpäsiin” lähti mukaan 7-9-vuotiaita tyttöjä ja poikia. 12-15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien yhteinen tarpojavartio sai nimekseen ”Kettu-vartio”. Ryhmät kokoontuivat partiokololla 2 viikon välein, minkä lisäksi käytiin retkillä ja osallistuttiin lippukunnan yhteisiin tapahtumiin.

Syksyllä 2016 Sarka-Versoissa starttasi jo 4 ikäryhmää ja yhteensä 5 eri toimintaryhmää: Omat sudenpentulaumat sekä tytöille (Jänikset) että pojille (Tulikärpäset), seikkailijajoukkue pojille (Ilvekset), tarpojavartio tytöille ja pojille (Ketut) sekä samoajavartio tytöille ja pojille (Nyckelit). Mahtavaa! Porukka on hyvin innostunutta!

Tammikuussa 2017 tyttöjen sudenpentulauma ”Jänikset” vaihtoi ikäryhmää sudenpennuista seikkailijoiksi. Ryhmän nimi säilyi samana.

Syksyllä 2017 toimintaryhmien määrä lisääntyi kuuteen, kun uusi sudenpentulauma Kotkat aloitti toimintansa.

Syksyllä 2018 Tulikärpäset siirtyivät seikkailijavartio Ilveksiin. Nyt meillä partioi 1 sudenpentulauma, 2 seikkailijavartiota, 1 tarpojavartio sekä 1 samoajavartio. Samoajien kanssa yhdessä toimii myös vaeltajia. Lippukunnan jäsenmäärä on vaihdellut 50-65 välillä. Toiminnan monipuolisuuteen on helppo tutustua mm. nettisivujemme gallerian kautta.

Partioryhmien lisäksi lippukunnassamme on tarkoitus kehitellä perhepartiotoimintaa, johon voivat osallistua kaikenikäiset lapset ja aikuiset vauvasta vaariin saakka. Järjestämme vuosittain vähintään neljä koko lippukunnan väen yhteistä juhlaa, tapahtumaa tai retkeä, joihin voivat osallistua myös muut partiotoiminnasta kiinnostuneet henkilöt! Pysykää kuulolla tai kysykää lisää esimerkiksi osoitteesta partio(at)sarkaversot.fi.

Jokaiselle laumalle ja vartiolle tarvitaan innostunut ja motivoitunut johtaja, joten otahan yhteyttä, jos olet yli 15-vuotias ja kiinnostunut partioryhmän johtamisesta. Aikaisempi partiotausta ei ole välttämätön, sillä partioryhmän johtamiseen saa hyvän koulutuksen! Jokainen aikuinen on enemmän kuin kullanarvoinen partiotoiminnassa!

Lippukunnassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja leirejä. Osalla niistä on pitkät perinteet, mutta uudenlaistakin toimintaa pyritään kehittämään. Lippukunnan jäsenet voivat osallistua myös Pohjanmaan partiopiirin ikäkausitapahtumiin, partiotaitokilpailuihin ja kursseille sekä valtakunnallisiin Versopartiolaisten tapahtumiin.


PARTIORYHMIÄ VUODESTA 2015 ALKAEN:

SUDENPENTULAUMA TULIKÄRPÄSET

  • Tulikärpäset ovat seikkailleet sudenpentukauden läpi ja siirtyneet syksyllä 2018 seikkailijapoikien Ilvekset-vartioon!
  • Lauman historia: Toimintavuonna 2015-2016 ryhmässä oli mukana 19 lasta, joista 6 tyttöä ja 13 poikaa. Syksyllä 2016 Tulikärpäset jakaantuivat 3 eri toimintaryhmään: tyttöjen ja poikien erillisiin laumoihin sekä 10-12-vuotiaiden poikien seikkailijajoukkueeseen. Tulikärpästen johtajina eli akeloina toimivat koko 3 vuoden ajan Sanna Leppälä ja Terhi Jouppila.

TARPOJIEN KETTU-VARTIO

 • Kettu-vartion historia: Tarpojavartio aloitti toimintansa syksyllä 2015. Ryhmässä oli alusta alkaen mukana sekä tyttöjä että poikia. Vertaisjohtajana toimi alkuun Ella Jouppila ja luotsina Terhi Jouppila. Kettu-vartio jakaantui alkusyksyllä 2016 tarpojiin ja samoajiin, ja toimintavuoden 2016-2017 aikana tarpojissa oli mukana 5 tyttöä ja 2 poikaa. 2017-2018 mukana oli 3 poikaa ja 4 tyttöä. Monet tarpojista ovat toimineet apuohjaajina sudenpentujen tai seikkailijoiden ryhmissä, ja ovat saaneet sitä kautta tärkeää kokemusta ryhmänohjaamisesta. Syksyllä 2018 vartion vanhimmat eli 9-luokkalaiset siirtyivät samoajiin ja Ketuista muodostui tässä vaiheessa poikavartio johtajinaan Heikki Palojärvi ja Marko Viljanmaa. Kettu-vartion toiminta päättyi koronakevään ja kesän 2020 etäpartioinnin jälkeen.

TÄRKEITÄ TIETOJA LIPPUKUNNASTA:

 • Sarka-Versot ry on perustettu vuonna 1992. Kyseessä on yhteislippukunta tytöille ja pojille.
 • Sarka-Versojen taustayhteisö on Seinäjoen Vapaaseurakunta.
 • Sarka-Versojen partiokolo sijaitsee Toimintakeskus Valkeassa, taustayhteisömme Vapaakirkon tiloissa.
 • Lippukunnan huivimerkki on saatu käyttöön vuonna 1992.
 • Sarka-Versot -laulu on sanoitettu johtajahuollossa vuonna 1994. Se lauletaan ”Tokko partiomieles tallella on?” -laulun sävelellä.
 • Lippukunnan lippu on vihitty käyttöön vuonna 1995.
 • Housku on lippukunnan leiripaikka Kourassa. Houskulle valmistui partiokota vuonna 1999.

KEITÄ OVAT VERSOT?

Versot eli versopartiolaiset ovat suomalaisia partiolaisia, jotka toimivat paikallisen vapaaseurakunnan yhteydessä. Noin 80% suomalaisista partiolippukunnista toimii evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä, mutta versopartiolippukunnat ovat osa paikallisen vapaaseurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Valtakunnallisesti Versojen yhteistyötä koordinoi Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (näillä sivuilla lyhyesti SVN). SVN:llä on toimisto Tampereella Teopoliksessa ja partiotyötä organisoi PTK eli partiotoimikunta. Ensimmäinen Versolippukunta perustettiin Tampereelle vuonna 1929, josta lasketaan versopartiotoiminnan käynnistyneen. Nykyään Versoja on noin 650 likimain 15 paikkakunnalla.

Paikalliset versolippukunnat kuuluvat alueelliseen partiopiiriin niinkuin muutkin partiolippukunnat ja tätä kautta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry -rf:ään, jonne he maksavat myös jäsenmaksunsakin. Suomen Partiolaiset ry:n kautta Versot kuuluvat maailmanlaajuiseen partiojärjestöön. Lippukuntatoiminnan lisäksi Versoilla on vuosittain mm. yhteinen partiotapahtuma ”Versopäivät” sekä partiotaitokilpailut. Tämän lisäksi Versot osallistuvat partiopiirien ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin. Versot järjestävät noin joka kolmas vuosi valtakunnallisen partioleirin, jota he kutsuvat verso(suur)leiriksi. Seuraava versosuurleiri ”Pleissi” järjestetään heinäkuussa 2019 Padasjoella.versomerkki

Versot tunnistaa tummahkonvihreästä partiohuivista, joka otettiin käyttöön 1979. Osalla versolippukunnista on huivin takakulmassa oma lippukuntatunnus, kuten meillä Sarka-Versoilla. Lisäksi versoilla on partiopuseron oikean etutaskun keskellä kankainen SVN:n logo.


VERSOJOHTAJIEN EETTISET OHJEET (ks.linkki)

Versopartiotoiminta on kristillistä toimintaa ja niinpä versopartiojohtajat
1) kunnioittavat Jumalan sanaa
2) ovat lasten ja nuorten esikuvia
3) ilmoittavat havaitessaan lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa rajoja rikkovaa käytöstä
4) miettivät suhdettaan alkoholiin ja päihteisiin
5) käytävät varojaan parhaan kykynsä ja terveen järjen mukaisesti
6) sanoutuvat irti takana puhumisesta ja karkeasta kielenkäytöstä
7) korostavat avioliittoa Jumalan hyvänä säätämyksenä yhteiselämälle
8) ottavat huomioon toiset ihmiset niin, että kaikki voivat hyvin
9) tiedostavat sen, miten TV, pelit, sosiaalinen media ja internet vaikuttavat ihmisiin
10) toivovat näkevänsä elävää uskoa Jumalaan lasten ja nuorten keskuudessa
11) haluavat ohjata lapset ja nuoret Kristuksen ja seurakunnan yhteyteen