SARKA-VERSOJEN PUKU- JA MERKKIOHJE 

Partion tunnusmerkeistä tärkein on partiopuku. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell halusi tasa-arvon ja käytännöllisyyden vuoksi ottaa käyttöön partiolaisten yhteiset asut. Kun kaikki pukeutuivat samaan asuun, ei eri yhteiskuntaluokista tulevia partiolaisia voinut luokitella vaatteiden mukaan. Asun väri ja materiaali saattavat nykyisin vaihdella ja malleja on lukuisia. Siitä huolimatta partiopuku on säilynyt tärkeimpänä partiolaisen tunnusmerkkinä, josta tunnistaa partiolaiset eri puolilla maailmaa. Pukuun liitetään usein partiolaisen auttamishalu ja kyky palvella muita, joten pyrimme kannustamaan toisiamme myös toimimaan näin. Yhtenäinen partiopukeutuminen luo yhteenkuuluvuutta sekä kruunaa partiolaisten juhlat ja paraatit!

-Sudenpentu käyttää partiopaitana tummansinistä collegea, villapaitaa, partiopaitaa tai trikoista paitaa.

-Seikkailijat ja sitä vanhemmat partiolaiset käyttävät ns.virallista kauluksellista sinistä partiopaitaa.

-Juhlallisissa tilaisuuksissa partiopaidan tai sudenpentucollegen kanssa puetaan musta tai tummansininen siisti alaosa; hame tai housut.

 

Kaikille yhteisten partiomerkkien kiinnittäminen partiopaitaan:

-Maatunnuksen (Suomi-Finland) paikka on partiopaidan tai sudenpentucollegen itsestä katsoen oikeassa rinnuksessa. Partiopaidassa merkki ommellaan heti oikean rintataskun yläpuolelle, sudenpentucollegessa vastaavaan paikkaan oikeaan rintapieleen.

-Tapahtumamerkit (kuten leiritunnukset) kiinnitetään maatunnuksen yläpuolelle. Merkkiä kannetaan tapahtuman jälkeen enintään yksi vuosi. Kerrallaan kannetaan vain yhtä tapahtumamerkkiä. (Vinkki: partiolaisella voi olla vaikka oma ”nuotioviltti” tms, johon voi kiinnittää partiopaidasta poistetut merkit, niin ne jäävät mukavasti talteen!)

-Seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla Verso-partiolaisilla on partiopuseron oikean etutaskun keskellä kankainen SVN:n logo.

Loput yhteiset merkit ommellaan allekkain itsestä katsoen vasempaan hihaan seuraavassa järjestyksessä:

-Ylimmäksi ommellaan paikkakuntatunnus (Seinäjoki)

-Sen alle vihreä-valkoinen piirinmerkki (Pohjanmaan Partiolaiset)

-Kolmanneksi sini-valkoinen pyöreä partiomerkki (Suomen Partiolaiset)

-Alimmaksi tulee rinnakkain partion maailmanliittojen WAGGGSin ja WOSMin merkit eli lupausmerkit. Nämä merkit jaetaan uusille partiolaisille lippukunnan lupauksenantotilaisuudessa. Tyttöjen ja poikien yhteislippukunnassa kaikille tulee molemmat lupausmerkit. Tyttöjen maailmanliiton sini-oranssi apila tulee edestä katsoen vasemmalle ja poikien maailmanliiton valko-violetti lilja oikealle puolelle.

 

Sudenpentujen merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Sudenpentujen jälkimerkit ommellaan itsestä katsoen oikeaan hihaan kolmiriviin siten, että Tervetuloa-jälki (sudenpää) on ylimpänä keskellä. Jälkimerkit kiinnitetään sudenpään alle kolmen merkin riveissä siitä alaspäin. Adventtikalenterien myynnistä ansaittu tonttu-merkki ommellaan jälkimerkkien kanssa samaan kohtaan.

-Sudenpentujen suorittamia jälkimerkkejä ei siirretä ikäkauden päättyessä seikkailijan partiopaitaan. Niiden sijaan ikäkauden päättyminen merkitään sudenpentujen ohjelman päätösmerkilllä, metallisella pennunkäpälällä.

-Vasemman hihan yhteiset merkit kannattaa siirtää seikkailijan paitaan eli niitä ei kannata ainakaan kovin tiheällä konetikillä ommella sudenpennun paitaan, että ne saa myös irrotettua. Käsin ommellut merkit on helpompi myöhemmin irrottaa ja siirtää toiseen paitaan. Toki aina saa ostettua myös uudet yhteiset partiomerkit toiseen paitaan. Halutessaan sudenpennun paidan voi vaikka koettaa myydä lippukunnan uusille tulokkaille tai tallentaa omiin partiomuistoihin.

 

Seikkailijoiden merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Seikkailijoiden ikäkausimerkit kiinnitetään itsestä katsoen oikeaan hihaan: Pyöreä aloitusmerkki keskelle ja merkkien kertyessä ilmansuunnat pohjoinen, itä, etelä ja länsi sen ympärille oikeille paikoilleen. (Seikkailija-ikäkauden mahdollisesti vielä jatkuessa väli-ilmansuuntamerkit kiinnitetään ilmansuuntien ympärille).

-Taitomerkit kiinnitetään oikeaan hihaan ikäkausimerkkien alapuolelle, kolme rinnakkain.

-Sudenpentuikäkauden päätösmerkki, metallinen pennunkäpälä, kiinnitetään seikkailijan partiopaidan vasemman taskun etuosaan.

-Seikkailijaikäkauden päätösmerkki on metallinen kompassiruusu.

 

Tarpojien merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Violetti pillinaru

-Tarpojien ikäkausimerkit kiinnitetään oikeaan hihaan: Pyöreän tarpojaikäkauden aloitusmerkin tarpoja saa annettuaan tarpojalupauksen, ja se kiinnitetään hihaan keskelle. Keskiosan ympärille tarpoja saa kyseistä tarppoa kuvaavan merkin jokaisen puolivuotisjakson eli tarpon tehtyään ja valloitettuaan majakan. Tarppoja on kaikkiaan neljä: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta.

-Kustakin suoritetusta jatkotarposta kiinnitetään punos ikäkauden aloitusmerkin ympärille.

-Seikkailijakauden päätösmerkki kiinnitetään paidan vasemman taskun etuosaan, sudenpentujen päätösmerkin yläpuolelle.

-Tarpojien ikäkauden päätösmerkki on Kimin hymy. Se on metallinen, hymyilevältä suulta näyttävä merkki, jossa teksti kehottaa: Ole valmis.

 

Samoajien merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Vihreä pillinaru

-Samoajaikäkauden aloitusmerkki kiinnitetään oikeaan hihaan.

-Tarpojaikäkauden päätösmerkki, Kimin hymy, kiinnitetään partiopaidan vasemmaan taskun etuosaan, seikkailijaikäkauden päätösmerkin yläpuolelle.

-Samoajien ikäkauden päätösmerkki on metallinen leijonalilja.

 

Vaeltajien merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Ruskea pillinaru

-Vaeltajaikäkauden aloitusmerkki kiinnitetään oikeaan hihaan.

-Samoajaikäkauden päätösmerkki kiinnitetään paidan vasempaan taskuun, tarpojaikäkauden päätösmerkin yläpuolelle.

-Vaeltajaikäkauden päätösmerkki on metallinen merkki, jossa on mukailtuna taustalle kolmiapila ja päälle partiolilja. Symbolisesti merkissä on yhdistettynä aineksia niin tyttöjen kuin poikienkin lupausmerkeistä.

 

Aikuisten merkit: (ks.SP:n kuvallinen ohje tästä)

-Sininen pillinaru (aikuiset, jotka eivät ole käyneet partiojohtajakurssia)

-Edellisten ikäkausien päätösmerkit kiinnitetään allekkain paidan vasemman taskun etuosaan.

 

Partiojohtajan merkit: (partiojohtajakurssin voi käydä jokainen 18 vuotta täyttänyt partiolainen)

-Valkoinen pillinaru

-Partiojohtaja-merkki kiinnitetään paidan vasempaan taskuun (korvaa ikäkausien päätösmerkit).

-Nahkainen Gilwell-punos partiohuivissa

 

Partiolaisten ansiomerkit:

-Ansiomerkit ovat eräs partiolaisten tapa kiittää ja kannustaa ansioituneita partiolaisia ja partiotoimintaa tukevia henkilöitä tai vaikka taustayhteisöjä.

-Partioansiomerkkejä voidaan ehdottaa sellaisille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin. Kaikki tehtävät lippukunnassa, partiopiirissä, keskusjärjestössä ja muissa partioyhteisöissä otetaan tasapuolisesti huomioon. Ansiomerkin saajan tulee olla mukana toiminnassa edelleen.

-Ansiomerkkien kiinnitykseen on olemassa omat ohjeensa. Ne löydät Partiolaisten ansiomerkit -kirjasesta. Kirjanen löytyy muun muassa Suomen Partiolaisten sivuilta.  

 

Sarka-Versojen partiohuivi:

-Sarka-Versoissa sudenpennut saavat partiotaipaleensa alussa käyttöönsä sudenpentuhuivin. Aikaisemmin tätä huivia nimitettiin lippukunnassa arkajalan huiviksi, mutta syksyn 2015 sudenpentujen ehdotuksesta muutimme nimen ”rohkelikkojen huiviksi”. Sehän kuvaa reippaita partiolaisia paljon paremmin! Huivin on tarkoitus olla kaulassa jokaisessa partiokokoontumisessa. Rohkelikon huivi on lainahuivi, joka palautuu lippukuntaan siinä vaiheessa, kun lapsi antaa partiolupauksensa. Nämä huivit menevät sitten kiertoon uusille sudenpennuille. Pyydämme pitämään lainahuivista hyvää huolta! Toivomme huivin palautuvan lippukuntaan myös siinä tapauksessa, jos lapsi jostain syystä lopettaa partion.

-Sarka-Verson partioasun kruunaa tummahkonvihreä huivi, johon kiinnitetään lippukunnan oma huivimerkki. Sudenpentujen rohkelikko-huivi vaihtuu tähän verso-huiviin perinteisen juhlavasti partiokirkossa, jossa sudenpennut antavat partiolupauksensa.

-Sarka-Versojen huivimerkki on kolmikulmainen ja ”seinä” jakaa sen mustaan ja valkoiseen sarkaan. Merkin ylälaidassa virtaa joki, ja valkoisen saran puolella kasvaa puunlehti, joka kuvaa verso-partiolaista itseään. Jokainen Sarka-Verso ompelee omakätisesti vihreällä langalla huivimerkkiinsä tämän ainutlaatuisen verson.

 

”Jokainen on kaunis, jokainen on ainutlaatuinen.

Ei täällä kukaan ole ruma ankanpoikanen.

Jokainen on kaunis, jokainen on ainutlaatuinen.

On Luoja meidät kaikki täällä tehnyt kuvakseen.

Jokainen on kaunis.”